Giriş yap

Şifremi unuttum

Anahtar-kelime


Öss De Cıkmıs Edebiyat Soruları...

Aşağa gitmek

Öss De Cıkmıs Edebiyat Soruları...

Mesaj tarafından nedkos Bir Paz Şub. 15, 2009 12:06 am

1974 ÖSYS EDEBİYAT
SORULARI1. “Yeşile koşan Londra’yı gördükçe hep denizi kovan İstanbul’u
düşündüm” cümlesinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi
vardır?


A)
Teşbih

B)
Teşhis

C) Mürsel
Mecaz

D)
Tekrir

E)
Kinaye


2. Bir
merhaleden güneşle derya görünür

Bir merhaleden her iki dünya
görünür

Son
merhale bir fasl-ı hazandır ki sürer

Geçmiş gelecek cümlesi rüya
görünür


Bu
parçanın nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?


A) Rubai
B) Murabba
C) Tuyuğ
D) Şarkı
E)
Musammat3. Aşağıdaki özelliklerden hangisi Divan nesrinde
yoktur?


A)
Dilin, yabancı kelime ve tamlamalarla yüklü olması

B) Söz ve ses sanatlarına önem
verilmesi

C)
Söyleyiş güzelliğinden çok düşünceye önem verilmesi

D) Kullanılan cümlelerin çok uzun
olması

E)
Noktalama işaretlerine yer verilmemesi4. Aşağıdaki özelliklerden hangisi,
Mehmet Akif ile Tevfik Fikret’te ortak değildir?


A) Dini Lirizm
B) Milli heyecan ve yurt
sevgisi

C) Manzum
Hikâyecilik

D)
Sosyal konulara eğilme

E) Aruzu Türkçeye uygulamadaki
ustalık5.
Hikâyelerinde konu ve olaydan çok, şiirsel etki yaratacak durumları ele alan,
genellikle balıkçıları ve deniz insanını anlatan, daha çok bir İstanbul
hikâyecisi olarak bilinen yazarımız, aşağıdakilerden
hangisidir?

A)
Haldun Taner

B)
Sait Faik

C)
Necati Cumalı

D)
Zeyyat Selimoğlu

E) Halikarnas Balıkçısı


6) Aşağıda verilen belirtici
niteliklerden hangisinde Tanzimat romanında
rastlanmaz?


E)
Konular genellikle günlük hayattan ya da tarihten alınır.

E) Cariyelik kurumunu ve alafrangalık
özentisini işler.

E) Kişiler genellikle tek yönlü ele alınır; iyiler
mükâfatlandırılır.

E) Olayların akışında rastlantılara çok yer
verilir.

E)
Romanın içinde bilgi ve öğüt vermekten
kaçınılır.
7) “Sen sana ne sanırsan
Ayruğa da onu
san”


diyerek
daha XIII. yüzyılda hümanizmanın müjdecisi olan, bu yönünden ötürü de ölümünün
650. yıl- dönümünde UNESCO’ca bütün dünyada ve yurdumuzda anılan Türk şairi
kimdir?


A)
Mevlana

B) Ahmet
Yesevi

C) Hacı
Bayram Veli

D)
Yunus Emre

E)
Sultan Veled


Cool Şu iki parçayı
okuyunuz:

I
Bir
garip ölmüş diyeler

Üç günden sonra duyalar
Soğuk su ile
yuyalar

Şöyle
garip bencileyin


II
Ne
yanar kimse bana ateş-i dilden özge

Ne açar kimse kapım bad-ı sabadan
gayrı


Bu iki
parça arasındaki ortak yön,

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kullanılan
vezin

B) Nazım
birimi

C) Halk
edebiyatı ürünü oluşları

D) İşlenilen tema
E) Anlatım biçimi1-B 2-A 3-C 4-A 5-B 6-E 7-D 8-D 9-E
10-C


9)
1860’tan günümüze değin edebiyatımızın

geçirdiği dönemler zaman sırasına göre
aşağıdaki dizelerden hangisine uygundur?


A) Tanzimat / Servet-i Fûnun / Milli
Edebiyat / Fecr-i Âti / Cumhuriyet

B) Servet-i Fûnun / Tanzimat / Fecr-i Âti
/ Milli Edebiyat / Cumhuriyet

C) Fecr-i Âti / Tanzimat / Servet-i Fûnun / Cumhuriyet / Milli
Edebiyat

D)
Tanzimat / Fecr-i Âti / Servet-i Fûnun / Milli Edebiyat /
Cumhuriyet

E)
Tanzimat / Servet-i Fûnun / Fecr-i Âti / Milli Edebiyat /
Cumhuriyet


10)
Hayır, hayal ile yoktur benim alış verişim…

İnan ki; her ne demişsem görüp de
söylemişim.


Yukarıdaki mısralar, aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin
temel niteliğini yansıtır?


A) Klasisizm
B) Romantizm
C) Realizm
D) Sembolizm
E) Sûrrealizm


1. Al bir kalpak giymişti,
al,

Al bir ata
binmişti, al

Zafer
ırak mı dedim,

Aha, diyordu

Bu parça, duygu örgüsü yönünden aşağıdaki türlerden hangisine en
yakındır?


A)
Didaktik - lirik

B) Lirik - pastoral
C) Pastoral -
didaktik

D) Epik -
lirik

E) Epik –
pastoral


2.
Aşağıdakilerden hangisi, “Milli Edebiyat akımı”nı belirleyen özelliklerden biri
değildir?


A)
Anlatımda gerçekçilikten kaçınma

B) Hece veznini
kullanma

C) Halk
edebiyatından yararlanma

D) Memleket hayatını yansıtma
E) Dilde sadeleşmeye
gitme


3.
Aşağıdaki dizilerden hangisi, sadece Türk destanlarını
kapsamaktadır?


A) Alp Er Tunga - Oğuz - Türeyiş - Şehname
B) Su - Türeyiş - Gılgamış -
Oğuz

C) Türeyiş -
Alp Er Tunga - Oğuz - Şu

D) Oğuz - Alp Er Tunga - Ramayana - Şu
E) Şehname - Oğuz - Şu –
İlyada


avatar
nedkos
TVX Tasarım
TVX Tasarım

Erkek Mesaj Sayısı : 52
Yaş : 28
Nerelisin : İSTANBUL
Uyarı Puanı :
12 / 10012 / 100

Kayıt tarihi : 06/10/08

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: Öss De Cıkmıs Edebiyat Soruları...

Mesaj tarafından nedkos Bir Paz Şub. 15, 2009 12:07 am

1-D 2-A 3-C 4-E 5-B
6-E

4. Aşağıdaki
özelliklerden hangisi, Tevfik Fikret ile Yahya Kemal’de
ortaktır?


A)
İstanbul’a karşı duyulan sevgiyi dile getirme

B) Divan edebiyatı geleneğini
sürdürme

C) Toplum
sorunlarını işleme

D) Şiiri düzyazıya (nesre) yaklaştırma
E) Türkçeyi aruza ustalıkla
uydurma
5. Hikâyeciliğimizi İstanbul sınırları dışına çıkararak Anadolu’ya
yönelten, yurt gerçeklerini gözlemlere dayanarak yansıtan, aynı zamanda mizah ve
siyasal yergi alanında da eser veren yazarımız
kimdir?


A)
Reşat Nuri Güntekin

B) Refik Halit Karay
C) Hüseyin Rahmi
Gürpınar

D) Memduh
Şevket Esendal

E)
Ahmet Rasim

6. Ortaya çıkış zamanlarına göre, sanat ve edebiyat akımlarının
doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?


A) Romarıtizm / Realizm / Klasisizm
/

Sürrealizm /
Natüralizm

B)
Klasisizm / Romantizm / Sürrealizm /

Natüralizm /
Realizm

C)
Klasisizm / Natüralizm / Romantizm /

Realizm /
Sürrealizm

D)
Realizm / Klasisizm / Natüralizrn /

Romantizm /
Sürrealizrn

E)
Klasisizm / Romantizrn / Realizm /

Natüralizm /
Sürrealizm1976 ÖSYS EDEBİYAT SORULARI

1. Kurban olam kurban
olam

Beşikte yatan
kuzuya


Bu
beyitte aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi
yapılmıştır?


A) Cinas
B) İstiare
C) Benzetme
D) Kişileştirme
E) Abartma

2. Alp Er Tunga öldi mü
Issız acun kaldı
mu

Ödlek öçin aldı
mu

Emdi yürek
yırtulur


Bu
parçanın nazım şekli nedir?


A) Koşuk
B) Sav
C) Varsağı
D) Sagu
E) Semai

3. Divan şiiri, özellikle kasidelerde,
bir

1
bakıma en az yarar güden şiirdir. Divan

şairi, gazellerde salt söz ustalığına
önem

2
verir, bu ustalığı ile duygulandırır

okuyucusunu. Mesnevilerde Divan
şairi

3
halk
hikayecisi ile birleşir. Gazellerde ise

4
şiire yararın karıştığı daha
belirgindir.


Bu paragrafta bilgi yanlışlığı vardır. Paragraftaki
numaralandırılmış sözcüklerden hangilerinin yerleri değiştirilirse, bu yanlışlık
giderilmiş olur?


A) 2. ile 3. nün
B) 4. ile 1. nin
C) 1. ile 2. nin
D) 3. ile 1. nin
E) 4. ile 3. nün


4. Aşağıdaki dizilerin hangisinde aynı
türde eserler vermemiş olan yazarlar bir araya
getirilmişlerdir?


A) Corneille, Racine, Sophokles
B) Descartes, Pascal,
Eflatun

C)
Aisopos, La Fontaine, Phaedrus

D) Moliere, Aristophanes, Homeros
E) Balzac, Flaubert, E.
Zola


1-B 2-D
3-B 4-D 5.E 6-E 7-A


5. “Anadolu halkının bir ruhu vardı, nüfuz edemedin. Bir kafası
vardı, aydınlatamadın. Bir vücudu vardı, işleyemedin. Onu cehlin ve yokluğun ve
kıtlığın eline bıraktın. O, katı toprakla kuru göğün arasında bir yabani ot gibi
bitti. Şimdi, elinde tırpan, buraya hasada gelmişsin. Ne ektin ki ne biçeceksin?
Sana ıstırap veren her şey senin eserindir.”


diyen bir roman kahramanı edebiyatımızın
aşağıdaki dönemlerinin hangisinde yaratılmış
olabilir?


A)
Toplum yararını ön planda tutarak halka

yönelen Tanzimat
döneminde

B)
Özellikle kişilerin ruhsal durumlarını

incelemeye yönelen Edebiyat-ı
Cedide

döneminde
C) 1908’den sonra, Edebiyat-ı Cedide
geleneğini

bir
süre daha sürdüren Fecr-i Ati döneminde

D) Birinci Dünya Savaşı yıllarında
güçlenen

Milli
Edebiyat döneminde

E) Köy ve köy sorunlarının ağır bastığı ve
yeni

boyutlar
kazandığı Cumhuriyet döneminde


6. Türk destanlarının oluşum sırasına
uygun olarak verilen dizi aşağıdakilerden hangisidir?


A) Saka, Göktürk, Hun,
Uygur

B) Uygur,
Hun, Göktürk, Saka

C) Göktürk, Uygur, Saka, Hun
D) Hun, Saka, Uygur,
Göktürk

E) Saka,
Hun, Göktürk, Uygur


7. A. Hamit Tarhan, Namık Kemal, Tevfik
Fikret

1 2
3

ile şairin
düşüncelerini şiirle yayması geleneği


girer şiirimize. Daha sonra İ. Şinasi
Efendi,

4
oyunlarında şiirden yararlanır. Ziya Paşa,
5
Mehmet Akif’te ise salt toplumsal
sorunların dile

6
getirilmesi için elverişli bir söz sanatıdır
artık


şiir.

Yukarıdaki paragrafta verilen adların tarihsel sırası (kronolojisi)
bir bilgi yanlışlığına yol açmaktadır. Numaralandırılmış adlardan hangilerinin
yerleri değiştirilirse, bu paragraftaki bilgi yanlışlığı giderilmiş
olur?


A) 4 ile
1, 5 ile 3

B) 1
ile 4, 6 ile 3

C)
5 ile 1, 4 ile 3

D) 4 ile 2, 5 ile 1
E) 5 ile 3, 1 ile
6


1977 ÖSYS
EDEBİYAT SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi, “Servet-i Fûnun dönemi” sanatçılarının
ortak yönlerini belirleyen özelliklerden biri
değildir?


A)
Dilde “halka doğru’ ilkesini benimseme

B) Batı sanat akımlarının etkisinde
kalma

C) Eski
sözcüklerle, yeni kavram ve imgeler

oluşturma
D) “Sanat için sanat görüşüne
bağlanma

E)
Kafiyenin kulak için olduğunu benimseme

2. Aşağıdakilerden hangisi “Klasik
tragedya (trajedi)”nin bir özelliği değildir?


A) Konuların tarih ve mitolojiden
alınması

B)
Kişilerin soylu tabakadan seçilmesi

C) Kahramanın iç çatışmasının ve
kamuoyunun

koro
ile yansıtılması

D) Çirkin ve korkunç olayların sahnede
gösterilmesi
E) Üç birlik kuralına
uyulması
3. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin belirleyici
özelliklerinden biri değildir?


A) Mecaz ve mazmunlarla yüklü
olması

B) Dış
dünyaya yönelik somut konuların

işlenmesi
C) Şekil güzelliği sağlamak için
eşanlamlı

sözlere
yer verilmesi

D)
Kişisel sevinçlere ve acılara çok az yer

verilmesi
E) Tasavvufla ilgili terimlere geniş
ölçüde yer

verilmesi
1 –A 2-C 3-B 4-E
5-C

4. Yıldız arıyorum gökler dolusu
Zaman oraya varmamış
olsun


Yukarıdaki dizelerde,

I. çiçekler
arıyorum

II.
görmemiş olsun

III. dağlar dolusu
IV. bahçıvan kokusu

sözlerinin tümü kullanılarak çapraz
kafiye düzeninde anlamlı bir dörtlük kurulmak istenirse, aşağıdaki
kullanımlardan hangisi son iki dizeyi oluşturur?


A) III.-II., I.-IV. B) II.-III.,
IV.-I.

C) I.-II.,
III.-IV. D) IV.-III., I.-II.

E) I.-III.,
IV.-II.
5. Türkçenin Arapça ile boy ölçüşebilecek
zenginhikte olduğunu kanıtlamak amacı ile kültür ve uygarlık tarihimizin ana
kitaplarından birini hazırlayan yazarımız aşağıdakilerden
hangisidir?A) Ali Şir Nevai
B) Ahmet Yesevi
C) Kaşgarlı Mahmut
D) Edip Ahmet
E) Yusuf Has Hacip1978 ÖSYS EDEBİYAT
SORULARI


1. “Bilmem ben kendime çekidüzen vermesini,
derviş
gibiyimdir.”

cümlesinde yazar kendisini dervişe benzetirken özellikle hangi
yönünü vurgulamak istiyor?


A) Başkalarına aldırmayışını
B) Giyim kuşamı
önemsemeyişini

C)
Alçakgönüllülüğünü

D) Tarikatçılığa özenişini
E) Hoşgörülü
oluşunu2.
Rüzgar tersine esiyor... Niçin?

Eski günler geri mi
gelecek?

Yukarıdaki dizelerle,

I. kozasında böcek
II. doğmak için
III, bildiği
hayata

IV.
kımıldıyor


Sözlerinin tümü kullanılarak sarma kafiye düzeninde anlamlı bir
dörtlük kurulmak istenirse, aşağıdaki kullanımlardan hangisi son iki dizeyi
oluşturur?


A)
I., II., IV., III. B) III., II., IV., I.

C) IV., I., III., II. D) IV., II., III.,
I.

E) III., I.,
II., IV.
3. “Şu dağlar
olmasaydı,

Çiçeği
solmasaydı,

Ölüm
Allahın emri

Ayrılık olmasaydı.”

Yukarıdaki manide “şu dağlar” sözünün
kullanılış nedeni aşağıdakilerden özellikle hangisi
olabilir?


A)
Dağların ölümü düşündürmüş olması

B) Dağlarda çiçeklerin yetişmiş
olması

C)
Dağların, düş gücünü kamçılamış olması

D) Dağların sılaya ulaşmayı engelleyerek
ayrılığa

yol açmış
olması

E) Nice
garip kişilerin dağlarda yitip gitmiş olması

avatar
nedkos
TVX Tasarım
TVX Tasarım

Erkek Mesaj Sayısı : 52
Yaş : 28
Nerelisin : İSTANBUL
Uyarı Puanı :
12 / 10012 / 100

Kayıt tarihi : 06/10/08

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz